Dotační program 

Záruka Elektromobilita

Připojujeme se k dotačnímu programu NRB – Záruka Elektromobilita, určeného pro podporu elektromobility včetně dobíjecí infrastruktury pro podnikatele.

Účel programu

 • Na základě nového programu Národního plánu obnovy „Záruka elektromobilita“ je možné čerpat příspěvek od 200 000,- Kč na pořízení nového bezemisního vozidla a k tomu získat záruku k úvěru poskytnutou od Národní rozvojové banky. Bankovní záruku za komerční úvěr od Leasingové společnosti lze poskytnout až do výše 70% jistiny. 
 • Zároveň s tímto programem je možné čerpat příspěvek na dobíjecí stanici ve výši až 150 000,- Kč.
 • Dotace je určena pro malé, střední a velké podniky. Společnost musí mít minimálně 2 ukončená účetní období.

Na co je možné dotace využít?

Podporovaná vozidla / dobíjecí stanice Finanční příspěvek
Elektrický osobní automobil do 3,5t. (M1) do 1,5 mil. Kč bez DPH 200 000 Kč
Elektrický užitkový automobil do 3,5t. (N1) 250 000 Kč
Elektrický nákladní automobil do 4,25t. (N2); jakékoliv vodíkové vozidlo 300 000 Kč
Dobíjecí stanice AC 50 000 Kč
Dobíjecí stanice DC do 40 kW / nad 40 kW 100 000 Kč/ 150 000 Kč

Na co je možné dotace využít

 • Nákup nového bezemisního vozidla kategorie M1 (osobní vozidla), N1 (nákladní vozidla do 3,5 t) a N2 do 4,25 t.

Příjem žádostí

 • Podávat žádosti lze do 30. 9. 2025, příjem žádostí by měl být spuštěn v březnu 2024, v případě změny Vás budeme včas informovat.

Podmínky získání dotace

Vozidlo

 • Nové, případně předváděcí (maximálně 6 měsíců od uvedení do provozu s nájezdem do 6 000 km).
 • Musí být ve Vašem vlastnictví po dobu alespoň 24 měsíců od obdržení finančního příspěvku.
 • Nesmí přesáhnout pořizovací cenu 1 500 000,- Kč bez DPH.
 • Bezemisní, zahrnuta jsou bateriová a vodíková vozidla, dotace se nevztahuje na vozidla typu plug-in hybrid nebo hybrid.

Podmínky získání dotace

Dobíjecí stanice

 • Podpora se nevztahuje na samostatné pořízení dobíjecí stanice bez bezemisního vozidla.
 • Dobíjecí stanice musí být neveřejná, sloužící pro vlastní potřebu.

Obecné podmínky

 • Délka ručení nepřesáhne 5 let.
 • Podpora se nebude vztahovat na osoby podnikající v oborech: Zemědělské prvovýroby; nabývání vozidel pro silniční nákladní dopravu poskytovanou podnikům provozujícím silniční nákladní dopravu pro cizí potřebu; výzkumné a vývojové projekty.
 • Finanční příspěvek nesmí přesáhnout výší zaručeného úvěru.
 • Celková podpora nesmí přesáhnout limit míry veřejné podpory dle de minimis.
 • Příspěvek bude vyplacen po splnění podmínek přímo na účet příjemce podpory.
 • Součet zaručeného úvěru a finančního příspěvku/finančních příspěvků nesmí přesáhnout 100 % způsobilých výdajů.

 

Nejčastější otázky

Jak požádat o dotaci?

Formuláře žádosti o podporu, jejích příloh, informace o režimech podpory, definice jednoho podniku a podniku v obtížích jsou k dispozici na webových stránkách NRB (nrb.cz). Žádosti o podporu přijímají všechny pobočky i regionální pracoviště NRB.

Žádost o podporu musí obsahovat:

 • řádně vyplněný formulář žádosti o poskytnutí podpory,
 • řádně vyplněnou přílohu Projekt žádosti o podporu
 • kopii Smlouvy o úvěru, ve které je uvedeno poskytnutí bankovní záruky NRB jako požadované zajištění a předložení Záruční listiny jako podmínka čerpání úvěru

Chci si zakoupit vozidlo od jednoho výrobce a dobíjecí stanici od někoho jiného, je možné čerpat příspěvky i v případě, že jsou výrobci rozdílní?

Ano, můžete si pořídit vozidlo a dobíjecí stanici od rozdílného výrobce, i v tomto případě je možné čerpat příspěvek na vozidlo i dobíjecí stanici.

Zakoupil jsem vozidlo dříve, než byl zahájen příjem žádostí o dotaci, mohu v takovém případě žádat o příspěvek a bankovní záruku zpětně?

Nikoli. Bankovní záruku a příspěvek je možné čerpat až po spuštění příjmu žádostí o dotaci.

Jaká je maximální akontace?

Maximální výše akontace se odvíjí od ceny vozidla, dle podmínek čerpání dotace je minimální částka zaručovaného úvěru 300 000,- Kč.

Mohu si koupit vozidlo ze zahraničí?

Ano, vozidlo může být ze zahraničí.

 

Mohu získat dotaci i na hybridní nebo plug-in hybridní vozidlo?

Nemohu, dotace je určena na pořízení bezemisních vozidel (bateriová a vodíková vozidla).

Dostanu dotaci v případě, že chci vozidlo koupit v hotovosti, či na operativní/finanční leasing?

Nikoliv, dotace je určena pouze na pořízení vozidla formou komerčního úvěru od leasingové společnosti, která má uzavřenou smlouvu o spolupráci s Národní rozvojovou bankou.

Jaké jsou nutné parametry financování, abychom splnili podmínky pro získání dotace?

Parametry programu


Pro kategorii vozu M1

 • Výše zaručovaného úvěru ve výši 300 000,- Kč až 1 500 000,- Kč (maximální pořizovací cena vozidla bez DPH 1 500 000,- Kč)
 • Příspěvek 200 000,- Kč

Pro kategorii vozu N1

 • Výše zaručovaného úvěru ve výši 300 000,- Kč až 2 000 000,- Kč
 • Příspěvek 250 000,- Kč

Pro kategorii vozu N2/H2

 • Výše zaručovaného úvěru ve výši 300 000,- Kč až 2 500 000,- Kč
 • Příspěvek 300 000,- Kč

Dobíjecí stanice AC

 • Výše zaručovaného úvěru ve výši maximálně 100 000,- Kč
 • Příspěvek 50 000,- Kč

Dobíjecí stanice DC do 40 kW

 • Výše zaručovaného úvěru ve výši maximálně 250 000,- Kč
 • Příspěvek 100 000,- Kč

Dobíjecí stanice DC nad 40 kW

 • Výše zaručovaného úvěru ve výši maximálně 400 000,- Kč
 • Příspěvek 150 000,- Kč

 

Co nelze zahrnout do čerpání dotace?

Nezpůsobilé výdaje:

 • DPH;
 • pokuty a penále;
 • splacení dříve poskytnuté půjčky nebo úvěru;
 • refinancování vlastních zdrojů žadatele;
 • výdaje na záruky, pojištění, úroky, bankovní poplatky, kursové ztráty, celní a správní poplatky, poplatky distributorům energie za zřízení a/nebo navýšení jističe, rozpočtová rezerva;
 • leasing;
 • nákup pozemků a budov;
 • výdaje, které nejsou v souladu s českou nebo evropskou legislativou;
 • pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku aktivací;
 • výdaje spojené s administrací projektu;
 • stavební práce (mimo výstavby dobíjecích stanic);
 • výdaje, na které již byla poskytnuta jiná veřejná podpora nebo podpora de minimis.

Je možné financovat vozidlo s 0% akontací?

Ne. Dle podmínek k čerpání dotace je nutné v rámci akontace složit cenu DPH a výši předpokládaného finančního příspěvku. (Cena nového vozidla je 1 210 000,- Kč vč DPH, akontace 410 000,- Kč).

Pokud o nákupu elektromobilu již uvažujete a jste klientem České spořitelny, rozšiřte si své povědomí o naší nabídce elektromobilů, které najdete v bankovní aplikaci George, konkrétně v George Store, v dlaždici Autopůjčka.

Příjem žádostí

 • Příjem žádostí se předpokládá od března 2024
 • Více informací k programu budeme představovat postupně na tomto webu. Jakmile budeme znát přesné podmínky dotačního programu, budeme publikované informace upřesňovat. Publikované informace vycházejí ze zveřejněných dat Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a Národní rozvojové banky. 

Vyplatí se vám pořízení elektromobilu pro firmu?

 • Porovnejte konkrétní typy vozů
 • Spočítejte si náklady na pořízení a provoz
 • Zjistíte o kolik snížíte emise CO2

Nezávazná poptávka

  Jsem firemním klientem České spořitelny*

  Souhlas se zpracováním zpracováním osobních údajů

  Souhlasím

  pole označené * je povinné